van eeghen praktijk

De Van Eeghen Praktijk

In de van Eeghenpraktijk voor sociaal-emotionele ondersteuning en dyslexie is de hulpverlening gericht op kinderen en volwassenen. De praktijk is opgezet door Hester van de Vijver. Zij is maatschappelijk werker en dyslexiespecialist.

De van Eeghenpraktijk biedt ondersteuning aan bij de volgende hulpvragen:
  • Dyslexie
  • Remedial teaching vanaf groep 3 op spelling-(begrijpend)-lezen en rekengebied
  • Huiswerkbegeleiding
  • Voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs vanaf groep 8
  • Pesten en Sociale Weerbaarheid
  • Faalangst
  • Sociale Vaardigheden
  • Relatie ouder en puber
  • Angststoornissen