De Van Eeghenpraktijk

Instituut voor sociale- emotionele- en cognitieve ondersteuning + dyslexie.

In de van Eeghenpraktijk is de ondersteuning en begeleiding op het gebied van leerproblemen en/of gedragsstoornissen gericht zowel op kinderen als op (jonge) volwassenen. De praktijk is in 2001 opgezet door Hester van de Vijver: maatschappelijke werker, kindercoach & dyslexiespecialist.

De Van Eeghenpraktijk biedt ondersteuning & begeleiding aan op de volgende onderdelen en gebieden:
  • Dyslexie: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau."
  • Remedial Teaching: vanaf groep 3, voor spelling, werkwoordspelling, begrijpend lezen, technisch lezen,studievaardigheden, woordenschat, grammatica en rekenen.
  • Voorbereiding op de Leerling Volgsysteem Toetsen van CITO, deze worden twee maal per jaar afgenomen.
  • Individuele begeleiding aan kinderen op de middelbare school in alle vakken
  • Voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs: studievaardigheden, examenplanning
  • Huiswerkbegeleiding: geconcentreerd werken, toetsen voorbereiden, leren plannen, over horen, huiswerk maken.
  • Pesten & sociale weerbaarheid.
  • Verbetering sociale vaardigheden.
  • Verstoorde verhouding ouder - puber.
  • Diverse vormen van angststoornissen, zoals faalangst.

Doel:
Uw kind zal meer zelfvertrouwen krijgen. Hetgeen zal leiden tot een gelukkiger gevoel en betere leerprestaties.